Θέμα 5

Τίτλος

Γαστρονομία και διατροφή στην Αρχαία Ελλάδα (κλασική Αθήνα)

Κατηγορία Τέχνη & Πολιτισμός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α΄ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδες Εργασίας

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Ομάδα 4

Υπεύθυνες καθηγήτριες Κανέλλα ΠαππάΦωτεινή Κατρανίδου
Παρουσίαση της εργασίας

Θέμα 1_5 Σύνοψη 2_5

Εργασίες ομάδων

Ομάδα 1 3_5

Ομάδα 2 4_5

Ομάδα 3 5_5

Ομάδα 4 6_5

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχέδιο
Δράσεις