Θέμα 3 – Β΄ Τετράμηνο

Τίτλος

Το νερό στη φύση.

Εξοικονόμηση νερού ? Προστασία φυσικών πόρων.

Κατηγορία Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β? Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδες Εργασίας

Ομάδα 1 «Τα Πειραματόζωα»

Ομάδα 2 «Το Ποσοστό»

Ομάδα 3 «ΜΠΑΚΣ»

Ομάδα 4 «Σταγόνα ζωής»

Υπεύθυνες Καθηγήτριες Κατερίνα Γλέζου ΠΕ04/19
Αθανασία Δρίλλια ΠΕ04
Παρουσίαση της εργασίας Παρουσίαση
Εργασίες ομάδων Ομάδα 1 «Τα Πειραματόζωα»

Ομάδα 2 «Το Ποσοστό»

Ομάδα 3 «ΜΠΑΚΣ»

Ομάδα 4 «Σταγόνα ζωής»

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχέδιο
Δράσεις Δράση 1