Ομάδα 2 «Το Ποσοστό»

Τίτλος Το νερό στη φύση.   
Εξοικονόμηση νερού ? Προστασία φυσικών πόρων.
Θεματική ενότητα ομάδας Έρευνα ερωτηματολογίου
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β΄ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΣΙΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Υπεύθυνος Καθηγητής Κατερίνα Γλέζου ΠΕ04/ΠΕ19

Αθανασία Δρίλλια ΠΕ04

Εργασία ομάδας Ομάδα 2 «Το Ποσοστό»
Περίληψη Ερευνητικής Έκθεσης Ασχολήθηκε κυρίως με την έρευνα ερωτηματολογίου πάνω σε θέματα διαχείρισης του νερού στο πλαίσιο του σχολείου (κατασκευή ερωτηματολογίου, συλλογή, επεξεργασία δεδομένων).