Θέμα 6

Τίτλος

H εξελικτική πορεία της μουσικής από τις αρχές του 20 ου αιώνα προς το σήμερα

Κατηγορία Τέχνη & Πολιτισμός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α΄ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδες Εργασίας

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Ομάδα 4

Υπεύθυνες καθηγήτριες Μαρίνα Τζούλη

Έλενα Σκούμπου

Παρουσίαση της εργασίας

Η ιστορία της μουσικής από τα τέλη του 19ου έως και τα μέσα του 20ου αιώνα

Εργασίες ομάδων

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Ομάδα 4

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχέδιο
Δράσεις