Εργασίες Β΄ Λυκείου 2013-2014

Το σχολικό έτος 2013-2014 στην Β΄ Λυκείου εκπονούνται οι παρακάτω Ερευνητικές Εργασίες (projects):