Σχολικό Έτος 2012 – 2013

Εργασίες Α΄Λυκείου

Εργασίες Β΄Λυκείου

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Δρ. Ευδοκία Πατσιλινάκου, Καθηγήτρια Χημείας ΠΕ04.02  evdpatsi@gmail.com

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
    (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ):

Δρ. Κατερίνα Γλέζου, Καθηγήτρια Φυσικής-Πληροφορικής ΠΕ04.01/19 kglezou@di.uoa.gr