Θέμα 4 – Β΄ Τετράμηνο

Τίτλος

Goya και Beethoven: σιωπηλές διαδρομές.

Κατηγορία Τέχνες και πολιτισμός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β΄Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδες Εργασίας

Ομάδα 1 Βιογραφία – Εργογραφία Γκόγια

Ομάδα 2 Βιογραφία του Ludwig van Beethoven

Ομάδα 3 Παράλληλοι Βίοι

Ομάδα 4 Τέχνη του 19ου αιώνα

Υπεύθυνες Καθηγήτριες Μεταλληνού Αγγελική ΠΕ07
Τσοτσορού ? Βλάχου Ελένη ΠΕ08
Παρουσίαση της εργασίας
Εργασίες ομάδων

Ομάδα 1

 ΒιογραφίαΕργογραφία Γκόγια – Παρουσίαση Γκόγια 

Ομάδα 2

 Βιογραφία του Ludwig van Beethoven – Παρουσίαση Βιογραφίας Μπετόβεν

Ομάδα 3

 Γκόγια Μπετόβεν Παράλληλοι δρόμοι

– Γκόγια-Μπετόβεν Παράλληλοι δρόμοι
– Πολυτάραχη ζωή Γκόγια

Ομάδα 4

 Τέχνη 19ου αιώνα και εργογραφία των Goya και Beethoven

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχέδιο
Δράσεις  Ευχαριστίες