Θέμα 1 – Β΄ Τετράμηνο

Τίτλος

Στοιχεία ρεαλισμού και ρομαντισμού στον Ευγένιο Ονέγκιν του Αλεξάντερ Πούσκιν

Κατηγορία Τέχνη & Πολιτισμός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β΄ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδες Εργασίας

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Ομάδα 4

Υπεύθυνοι καθηγητές Δημήτριος Μπαλτάς, Έλενα Κορρέ
Παρουσίαση της εργασίας
Εργασίες μαθητών

Πατσούρα, Πούσκιν

Νοτάρη, Πούσκιν

Μπριάνης, Πούσκιν

ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ, ΠΟΥΣΚΙΝ

Θεοδοσιάδης, Πούσκιν

Διονυσοπούλου, Πούσκιν

Δημητροπουλου, Πούσκιν

Γιαμαρέλλου,Πούσκιν

ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ_ΕΡΓΑΣΙΑ_ ΠΟΥΣΚΙΝ_ΟΝΕΓΚΙΝ

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχέδιο
Δράσεις