Εργασίες Α΄ Λυκείου

Το σχολικό έτος 2011-2012 στην Α΄ Λυκείου εκπονήθηκαν οι παρακάτω Ερευνητικές Εργασίες (projects) το Α΄και Β΄ Τετράμηνο αντίστοιχα: