Σχολικό Έτος 2015 – 2016

Εργασίες Α΄Λυκείου

Εργασίες Β΄Λυκείου

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Δρ. Κατερίνα Γλέζου, Καθηγήτρια Φυσικής-Πληροφορικής ΠΕ04.01/19  kglezou@di.uoa.gr

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
    (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ):

Δρ. Κατερίνα Γλέζου, Καθηγήτρια Φυσικής-Πληροφορικής ΠΕ04.01/19  kglezou@di.uoa.gr