Θέμα 1 – A΄Λυκείου 2012-2013

Τίτλος «Τα μαθηματικά της τέχνης»
Κατηγορία Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2012-2013
Ομάδες Εργασίας
Υπεύθυνοι Καθηγητές

Στ. Ανδρεαδάκη Μαθηματικός ΠΕ03
Ε. Τσοτσορού Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών ΠΕ08

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας σχέδιο υποβολής
Α_ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ – ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ
Παρουσίαση εργασίας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Α_1
Δράσεις