Θέμα 2

 Τίτλος

Η μαγεία των αριθμών

Κατηγορία Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α? Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδες Εργασίας

Ομάδα 1 Οι τέλειοι αριθμοί, οι φίλοι αριθμοί, οι πρώτοι αριθμοί

Ομάδα 2 Ο αριθμός π

Ομάδα 3 Ο αριθμός Φ

Ομάδα 4 Αλγόριθμοι

Υπεύθυνοι καθηγητές Στέλλα Ανδρεαδάκη ΠΕ03Διονύσης Μακρυπόδης ΠΕ03/19
Παρουσίαση της εργασίας numbers
Εργασίες ομάδων

Ομάδα 1  magic_numbers

Ομάδα 2 pi_paroysiasi

Ομάδα 3 fi

Ομάδα 4 4

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχέδιο
Δράσεις