Θέμα 3

Τίτλος

Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες

Ανάπτυξη μοντέλων/προσομοιώσεων/πολυμεσικών εφαρμογών για τη διερεύνηση εννοιών Φυσικών Επιστημών με αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού

Κατηγορία Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Α? Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδες Εργασίας

Ομάδα 1  Project-ορες 

Ομάδα 2  Big Brains

Ομάδα 3  e.t.c.

Ομάδα 4  Παίζουμε – δεν παίζουμε

Υπεύθυνες Καθηγήτριες Κατερίνα Γλέζου ΠΕ04/19

Αθανασία Δρίλλια ΠΕ04

Παρουσίαση της εργασίας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Εργασίες ομάδων

Ομάδα 1 Project-ορες Project-ores

Ομάδα 2 Big Brains Big Brains

Ομάδα 3 e.t.c.

Ομάδα 4 Παίζουμε – δεν παίζουμε

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχέδιο
Δράσεις