Εργασίες Α΄ Λυκείου 2013-2014

Το σχολικό έτος 2013-2014 στην Α΄ Λυκείου εκπονήθηκαν οι παρακάτω Ερευνητικές Εργασίες (projects):