Ομάδα 1 «Τα Πειραματόζωα»

Τίτλος Το νερό στη φύση.   
Εξοικονόμηση νερού ? Προστασία φυσικών πόρων.
Θεματική ενότητα ομάδας Το Νερό στη Φυσική, Χημεία, Βιολογία
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β΄ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΛΟΥΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υπεύθυνος Καθηγητής Κατερίνα Γλέζου ΠΕ04/ΠΕ19

Αθανασία Δρίλλια ΠΕ04

Εργασία ομάδας Παρουσίαση Ομάδας 1 «Τα Πειραματόζωα»

Ενδεικτικά τεχνήματα:
Scratch projects
http://scratch.mit.edu/projects/kglezou/2523286
Non-Newtonian fluid – Μη νευτώνειο ρευστό
http://scratch.mit.edu/projects/kglezou/2523275
WATERCYCLE – Ο Κύκλος του Νερού
Video
https://vimeo.com/41802925>
Ο Κύκλος του Νερού
https://vimeo.com/41802926>
Απομόνωση DNA – Πείραμα στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Περίληψη Ερευνητικής Έκθεσης Ασχολείται κυρίως με τις φυσικές-χημικές ιδιότητες νερού, διεξαγωγή πειραμάτων και κατασκευή προσομοιώσεων-animation για το νερό.