Ομάδα 3 «ΜΠΑΚΣ»

Τίτλος Το νερό στη φύση.   
Εξοικονόμηση νερού ? Προστασία φυσικών πόρων.
Θεματική ενότητα ομάδας Υγεία και χρήση νερού
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β΄ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας ΒΑΜΒΟΥΡΑ ΑΝΝΑΛΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΔΕΤΣΗ ΜΙΚΑΕΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΛΥΔΙΑ

ΠΛΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υπεύθυνος Καθηγητής Κατερίνα Γλέζου ΠΕ04/ΠΕ19

Αθανασία Δρίλλια ΠΕ04

Εργασία ομάδας Ομάδα 3 «ΜΠΑΚΣ» nero_omada3
Περίληψη Ερευνητικής Έκθεσης Ασχολήθηκε κυρίως με αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία δεδομένων  πάνω σε θέματα Υγείας και χρήσης νερού.