Ομάδα 4 «Σταγόνα ζωής»

Τίτλος Το νερό στη φύση.   
Εξοικονόμηση νερού ? Προστασία φυσικών πόρων.
Θεματική ενότητα ομάδας Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση
Χρονική περίοδος υλοποίησης Β΄ Τετράμηνο Σχολικού Έτους 2011-12
Ομάδα Εργασίας ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΑΝΑΗ

ΒΟΥΡΤΣΗ ΑΓΝΗ

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπεύθυνος Καθηγητής Κατερίνα Γλέζου ΠΕ04/ΠΕ19

Αθανασία Δρίλλια ΠΕ04

Εργασία ομάδας project3_omada4
Περίληψη Ερευνητικής Έκθεσης Ασχολήθηκε κυρίως με αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία στοιχείων πάνω σε θέματα εξοικονόμησης νερού με στόχο την σχεδίαση και κατασκευή σχετικής διαφήμισης.