Θέμα 1 – Β΄Λυκείου 2014-2015

 

Τίτλος Ένα μύθο θα σας πω: Ιστορίες και παραμύθια του Μεσαίωνα μέσα από την Τέχνη.
Κατηγορία Τέχνη και Πολιτισμός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2014-2015

Ομάδες Εργασίας Ομάδα Εργασίας 1
Ομάδα Εργασίας 2
Ομάδα Εργασίας 3
Ομάδα Εργασίας 4
Υπεύθυνος Καθηγητής Βλάχου ? Τσοτσορού Ελένη
Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχέδιο
Περίληψη Ερευνητικής Εργασίας  Οι μαθητές/ήτριες χωρίστηκαν σε ομάδες και ασχολήθηκαν με διάφορες πτυχές της ζωής κατά τη διάρκεια των μεσαιωνικών χρόνων, όπως έχουν φτάσει σ?εμάς μέσα από την τέχνη αλλά και μεσαιωνικούς μύθους και θρύλους που έχουν επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις απόψεις μας για τη ζωή, όχι μόνο σε σχέση με το παρελθόν αλλά και στις ημέρες μας.
Παρουσίαση εργασίας
Δράσεις Επισκεφθήκαμε το κέντρο Πολιτισμού και Διαδραστικής μάθησης «Δρώ», όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν για την τέχνη του ψηφιδωτού, η οποία ήκμασε κατά τα μεσαιωνικά χρόνια, αλλά και να ασκηθούν σε αυτήν. Έτσι η κάθε ομάδα έφτιαξε τμήμα ενός ψηφιδωτού, τα οποία στο τέλος ενώθηκαν και σχημάτισαν ενιαίο ψηφιδωτό με τον Βυζαντινό Σταυρό και την επιγραφή ?Εν τούτω Νίκα?, το οποίο και πήραμε μαζί μας φεύγοντας.