Θέμα 5 – Β΄Λυκείου 2014-2015

 

Τίτλος Αντιγόνη : Μία ηρωίδα του παρελθόντος, του παρόντος αλλά και του μέλλοντος
Κατηγορία Τέχνη και Πολιτισμός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2014-2015

Ομάδες Εργασίας
Υπεύθυνος Καθηγητής Τσιράκη Βασιλική

ΠΕ02

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχέδιο
Περίληψη Ερευνητικής Εργασίας Καθώς η σύγχρονη κοινωνία βαδίζει με ταχύτατους ρυθμούς και η εξειδίκευση έχει καταλάβει μεγάλο μέρος του ωρολόγιου σχολικού προγράμματος παραμερίζοντας την ανθρωπιστική παιδεία, στην εργασία μας αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την τραγική ηρωίδα Αντιγόνη τόσο μέσα από τη ματιά του μεγάλου τραγικού ποιητή του 5ου π.Χ. αιώνα Σοφοκλή όσο και μέσα από το βλέμμα του μεγάλου δραματουργού του 20ου μ.Χ. αιώνα Ζαν Ανουίγ. Αναζητήσαμε τα κίνητρα δράσης της ηρωίδας, τη σχέση της με την τυραννική εξουσία και τη μεγάλη της απόφαση να θυσιαστεί για τα αιώνια ιδανικά της τιμής, της ελευθερίας , της δικαιοσύνης και της ισότητας. Προεκτείναμε κατόπιν τη ματιά μας σε άλλους ήρωες της αρχαιότητας αλλά και του 20ου αι., οι οποίοι θυσίασαν την υλική τους ευδαιμονία για την αξιοπρέπεια, την εξύψωσή τους την ηθική και πνευματική. Ολοκληρώνοντας αυτή μας την πορεία, ανεβάσαμε μια θεατρική παράσταση βασισμένη στο κείμενο του Ανουίγ διανθισμένο από τους διαχρονικούς στίχους του Σοφοκλή. Μέσα από όλο αυτό το ταξίδι στους αιώνες οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με αυτές τις αξίες τελικά που καθορίζουν έναν κόσμο πιο ειρηνικό και δικαιότερο.
Παρουσίαση εργασίας
Δράσεις