Θέμα 2 – Β΄Λυκείου 2014-2015

 

Τίτλος «Το χιούμορ στη μουσική των κλασικών συνθετών Joseph Haydn & Wolfgang Amadeus Mozart:

Η άλλη όψη του Μεγαλείου»

Κατηγορία Τέχνη και Πολιτισμός
Χρονική περίοδος υλοποίησης Σχολικό Έτος 2014-2015

Ομάδες Εργασίας Ομάδα Εργασίας 1
Ομάδα Εργασίας 2
Ομάδα Εργασίας 3
Ομάδα Εργασίας 4
Υπεύθυνος Καθηγητής Γύφτουλα Κωνσταντίνα

ΠΕ16

Σχέδιο υποβολής Ερευνητικής Εργασίας Σχέδιο
Περίληψη Ερευνητικής Εργασίας Oι μαθητές/τριες διερεύνησαν τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία και κατόπιν ανάγνωσης ποικίλων άρθρων γύρω από το κωμικό στοιχείο στη μουσική των J.Haydn και W.A.Mozart αλλά και ακρόασης σημαντικών μουσικών έργων της κλασικής περιόδου, χώρισαν την εργασία τους σε 4 ενότητες τις οποίες και εμπλούτισαν με συναφή μουσικά παραδείγματα:

1. Μουσικές φόρμες που υποδηλώνουν το κωμικό στοιχείο. 

2. Το χιούμορ στην οργανική μουσική του J.Haydn. 

3. To χιούμορ στην οργανική μουσική του W.A.Mozart. 

4. Το κωμικό στοιχείο στις όπερες του Mozart- opera comique και opera buffa.

Παρουσίαση εργασίας  
Εισαγωγή μουσικού πρότζεκτ 2015

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δράσεις