Εργασίες Β΄ Λυκείου 2013-2014

 

ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

1.   «Το βέλος του χρόνου: Προσεγγίζοντας διεπιστημονικά την έννοια του χρόνου.»

Κατερίνα Γλέζου

2.   «Η ιστορία της Rock μουσικής.»

Μαρία Ιωαννίδου

3.   «Η διαλεκτική σχέση κυρίου και δούλου στις προσεγγίσεις νεωτέρων και συγχρόνων φιλοσόφων.»

Δημήτριος Μπαλτάς

4.   «Κ. Π. Καβάφης: ποιητής των βιβλίων και των αισθήσεων.»

Νέλλη Παππά

5.   «Όσο υπάρχουν άνθρωποι? ο εθελοντισμός στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια.»

Δήμητρα Πορτάρη